Мифология

Ο  Νάρκισσος  ήταν  ένας  νέος  που  νόμιζε πως  δεν  υπάρχει άλλος στον κόσμο ωραιότερος απ’αυτόν.  Ήταν  ο μόνος  ανάμεσα στους    θεούς  και  στους  ανθρώπους  που η αγάπη  δεν χτύπησε  την καρδιά  του. Ο  Έρωτας, γιος  της θεάς Αφροδίτης, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα μ’αυτόν. Ο  Νάρκισσος   δεν έδειξε  σεβασμό στην Αφροδίτη, αφού αγαπούσε μόνο τον εαυτό του και τίποτ’άλλο.

Μια μέρα ο Νάρκισσος  έκανε  βόλτα στο δάσος, δίψασε και ήθελε να πιει νερό.  Βρήκε   τότε μια πολύ καθαρή λιμνούλα, ό,τι ήταν γύρω της καθρεφτίζονταν μέσα στα νερά της. Σκύβοντας ο Νάρκισσος είδε στο νερό ένα πολύ όμορφο πρόσωπο.  Μα εκείνη τη στιγμή   ένα βέλος του Έρωτα  χτύπησε την καρδιά του Νάρκισσου.  Αυτός  δεν κατάλαβε πως στο νερό είδε το δικό του πρόσωπο και ένιωσε απέραντη αγάπη για το πρόσωπο που έβλεπε. Ο Νάρκισσος, που ως τώρα δεν  ήξερε τι  είναι αγάπη, αγάπησε τον εαυτό του.  Κοίταζε αχόρταγα  στο νερό.  Κάθε φορά που ακουμπούσε το νερό έχανε το πρόσωπο.  Ο Νάρκισσος δεν έφυγε απ’τη  λιμνούλα. Έμεινε εκεί και ούτε έτρωγε.  Πέρασαν μέρες και νύχτες κι ο Νάρκισσος ήταν πάντα εκεί. Τελικά κατάλαβε τίνος είναι το πρόσωπο και φώναξε:

- Αλίμονο, στο νερό είμαι εγώ ο ίδιος, η μορφή που βλέπω είναι η εικόνα μου και ποτέ δε θα την πιάσω!
Αλλά και όταν το κατάλαβε δεν είχε τη δύναμη να φύγει, γιατί  η μορφή του το σκλάβωνε περισσότερο. Έτσι τιμώρησε η Αφροδίτη το Νάρκισσο, ο οποίος πέθανε στην άκρη της λίμνης και το πρωί στη θέση του μεγάλωσε ένα μυρωδάτο λουλούδι. Αυτό το λουλούδι το λένε νάρκισσο και είναι το λουλούδι του θανάτου.

Νάρκισσος, ο
νομίζω
χτυπώ
Έρωτας, ο
Αφροδίτη,
σεβασμός, ο
τον εαυτό του
κάνω βόλτα
διψώ
λιμνούλα, η
υπάρχει
σκύβοντας
στιγμή, η
βέλος, το
δικό του
απέραντος, -η, -ο
αχόρταγα
ακουμπώ
χάνω
τίνος
αλίμονο
μορφή, η
εικόνα, η
σκλαβώνω
τιμωρώ
μυρωδάτος, -η, -ο

Нарцисс
думать
стучать
Эрос
Афродита
почтение
самого себя
гулять
жаждать
озёрце
существует
нагнувшись
миг
стрела
зд.: его (собственный)
безграничный, -ая, -ое
ненасытно
притрагиваться
терять
чей
горе мне!
облик
картина
порабощать
порабощать
благоухающий

 

Нарцисс

Основа текста - Кун Н.А. "Легенды и мифы Древней Греции"
Источник сюжета - Овидий, "Метаморфозы"

Кто не чтит златую Афродиту, кто  отвергает дары ее,  кто противится ее власти, того  немилосердно карает богиня любви. Так покарала она сына речного бога Кефиса и нимфы Лаврионы,  прекрасного, но  холодного и  гордого  Нарцисса.  Никого не любил   он, кроме  одного  себя, лишь  себя  считая достойным любви.

Однажды,  когда  он  заблудился  в  густом  лесу во время охоты, увидела его нимфа Эхо.  Нимфа не могла сама заговорить с Нарциссом. Над ней тяготело наказание богини Геры: молчать должна была нимфа Эхо, а отвечать на вопросы могла лишь повторяя  их последние слова.  С восторгом смотрела Эхо на стройного красавца   юношу,  скрытая от  него лесной  чащей.  Нарцисс огляделся кругом, не зная, куда ему идти, и громко крикнул:
- Эй, кто здесь?
- Здесь! - раздался громкий ответ Эхо.
- Иди сюда! - крикнул Нарцисс.
- Сюда! - ответила Эхо.
С изумлением смотрит прекрасный  Нарцисс  по  сторонам. Никого нет. Удивленный этим, он громко воскликнул:
- Сюда, скорей ко мне!
И радостно откликнулась Эхо:
- Ко мне!
Протягивая руки, спешит к Нарциссу нимфа из леса, но гневно оттолкнул ее прекрасный юноша. Ушел он  поспешно  от  нимфы и  скрылся в  лесу.   Спряталась в лесной непроходимой чаще и отвергнутая нимфа.  Страдает  от  любви к   Нарциссу, никому не  показывается и  только печально  отзывается на всякий возглас несчастная Эхо.

А Нарцисс остался по-прежнему гордым и самовлюбленным, отвергнув любовь многих нимф. Однажды одна из отвергнутых им нимф воскликнула:
- Полюби же и ты, Нарцисс! И пусть не отвечает тебе  взаимностью  человек, которого  ты полюбишь!

Исполнилось пожелание нимфы. Разгневалась богиня любви Афродита  на то, что   Нарцисс отвергает ее  дары,  и  наказала  его.  Однажды  весной во  время охоты  Нарцисс подошел  к  ручью  и  захотел напиться студеной воды. Еще ни разу не касались вод этого ручья ни пастух, ни горные козы; ни разу не падала в ручей сломанная ветка,  даже  ветер не заносил в ручей  лепестков пышных цветов.  Вода его была чиста и прозрачна. Как в зеркале, отражалось в ней все вокруг: и кусты, разросшиеся по берегу, и стройные кипарисы, и голубое небо. Нагнулся Нарцисс к ручью, опершись руками о камень, выступавший  из  воды, и  отразился в ручье весь,   во всей своей  красе.  Тут-то и  настигла его кара Афродиты.  В изумлении смотрит  он   на свое отражение  в воде, и  сильная  любовь  овладевает  им. Полными  любви глазами смотрит он  на свое  изображение в воде, он манит его, зовет,  простирает к нему руки.  Наклоняется  Нарцисс к зеркалу вод, чтобы поцеловать свое отражение, но целует только студеную прозрачную воду ручья.  Все забыл Нарцисс: он не уходит от ручья, не отрываясь, любуется самим  собой,  не ест,  не пьет,  не спит.  Полный отчаяния, восклицает он,  простирая руки к своему отражению:
- О,  кто страдал так жестоко!  Нас разделяют  не горы, не моря,  а только полоска воды,  и все же не можем мы быть с тобой вместе. Выйди же из ручья!

Задумался  Нарцисс,  глядя на свое отражение в воде.  Вдруг  страшная мысль пришла ему в голову и тихо шепчет он своему отражению, наклоняясь к воде:
- О горе! Я боюсь, не полюбил ли я самого ceбя!  Ведь ты - я сам! Я люблю самого себя.  Я чувствую что немного осталось мне жить. Едва расцветши, увяну я и сойду в мрачное царство теней. Смерть не страшит меня, смерть принесет конец мукам любви.
Покидают силы Нарцисса и чувствует он уже приближение смерти, но не может оторваться от своего отражения.  Падают его слезы  в  прозрачные воды ручья.   По зеркальной  поверхности  воды пошли круги, и пропало прекрасное изображение. Со страхом воскликнул Нарцисс:
- О, где ты? Вернись! Останься!  Не покидай меня:   ведь это жестоко.  О, дай хоть смотреть на  тебя!
Но  вот опять  спокойна  вода,   опять появилось отражение,  опять, не  отрываясь,  смотрит  на  него Нарцисс. Тает он, как роса на цветах в лучах горячего солнца.  Видит  и несчастная нимфа  Эхо,   как страдает  Нарцисс.  Она по-прежнему  любит  его, и  страдания  Нарцисса  болью сжимают ей сердце.
- О горе! - восклицает Нарцисс.
- Горе! - отвечает Эхо.

Наконец, измученный, слабеющим голосом воскликнул Нарцисс, глядя на свое отражение:
- Прощай!
И еще тише, чуть слышно прозвучал отклик нимфы Эхо:
- Прощай!
Склонилась  голова  Нарцисса на зеленую  прибрежную траву, и   мрак смерти покрыл его  очи.  Умер Нарцисс.  Плакали  в лесу  нимфы, и  плакала  Эхо. Приготовили  нимфы юному  Нарциссу могилу, но когда  пришли  за телом юноши,  то  не   нашли его,  а на том месте,  где склонилась на  траву  голова Нарцисса, вырос  белый   душистый цветок - цветок смерти; нарциссом зовут его.